Now showing items 1-1 of 1

  • Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 

    Gejdoš, Pavel
    Tato dizertační práce se zabývá únavovým chováním hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 odlitých pokročilou metodou lití squeeze casting. Na základě regresních funkcí a naměřených únavových dat byly určeny únavové parametry těchto ...