Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh regulace tlaku a průtoku v soustavě čerpadlo-nádrž 

    Kovář, Jiří
    Dizertační práce je zaměřena na návrh regulace soustavy čerpadlo-nádrž jako součást širší tlakové potrubní sítě pomocí mechatronického přístupu. Hlavním cílem je návrh regulace tlaku, průtoku a výšky hladiny v tlakové ...