Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtová predikce tvárného porušování 

    Hůlka, Jiří
    Problematika (numerické) predikce tvárného porušení řeší v podstatě dva typy úloh. První a dnes nejrozšířenější skupina výpočtů je cílena na prevenci iniciace tvárného porušení. Druhý typ úloh lze charakterizovat jako ...