Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika hydraulických soustav letadel 

    Bencalík, Karol
    V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné ...