Show simple item record

Analysis of hand-written text of patients with neurological disorders

dc.contributor.advisorMekyska, Jiřísk
dc.contributor.authorGaláž, Zoltánsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:40Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGALÁŽ, Z. Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74318cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28420
dc.description.abstractV rámci diplomovej práce bola preštudovaná problematika analýzy ručne písaného prejavu. Bol navrhnutý a následne realizovaný systém automatickej diagnostiky Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu. Tento systém pozostáva z viacerých modulov a bol realizovaný v programovom prostredí MATLAB. V prvej časti systému sú záznamy jednotlivých písomno-kresliacich cvičení podrobené predspracovaniu a úprave do formy vhodnej pre segmentáciu. Následne sú tieto záznamy rozdelené na záznamy na ploche tabletu a na záznamy nad plochou tabletu. V ďalšom kroku sú záznamy segmentované metódou dvojfázovej automatickej segmentácie. Nasleduje extrakcia jednotlivých príznakov. Z extrahovaných príznakov sú vypočítané tzv. vysokoúrovňové príznaky. Všetky príznaky sú podrobené štatistickej analýze a výsledky tejto analýzy sú exportované do súboru vhodného pre klasifikáciu. Klasifikácia prebieha pomocou navrhnutého modelu, realizovaného v programovom prostredí RapidMiner. Výstupom navrhnutého systému je natrénovaný model, schopný klasifikácie Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu.sk
dc.description.abstractThe master‘s thesis deals with the analysis of the hand-written text. There is a design and a realization of a system for the purpose of diagnosing a Parkinson’s desease based on the analysis of hand-written text. The system consists from several modules and it is programmed in the programming environment of MATLAB. The first module provides pre-processing of the records to adjust records to the form suitable for the segmentation. Afterwards, the records are divided into those with signals onto the surface of the tablet and those with the signals above the surface of the tablet. In the next module the records are segmented by the two-phase metod of automatic segmentation.High-level featuresare calculated from the extracted features. The results of the statistical analysis are exported in the form suitable for the classification process. The classification is performed by the proposed model made in the programming environment of RapidMiner. The output of designed system is the trained model capable of automatic classification of the Parkinson’s disease by the analysis of the hand-written text.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRučne písaný prejavsk
dc.subjectneurologické onemocneniesk
dc.subjectmotorické vadysk
dc.subjectťahysk
dc.subjectsegmentáciask
dc.subjectpríznakysk
dc.subjectneurónová sieťsk
dc.subjectalgoritmussk
dc.subjectklasifikácia.sk
dc.subjectHand-written texten
dc.subjectneural disordersen
dc.subjectmotoric disordersen
dc.subjectstrokesen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectfeaturesen
dc.subjectneural networken
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectclassification.en
dc.titleAnalýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněnímisk
dc.title.alternativeAnalysis of hand-written text of patients with neurological disordersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-16-08:29:25cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74318en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:49:06en
sync.item.modts2020.03.31 18:19:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmékal, Zdeněksk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hasmanda (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record