Recent Submissions

 • Hledání Wieferichových prvočísel 

  Ležák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek pojednává o současném stavu hledání Wieferichových prvočísel. Jsou zde navrženy metody, jak toto hledání urychlit, a tyto metody jsou implemen- továny v software na jejich hledání. Tento software byl pak použit ...
 • Navier-Stokesovy rovnice: slabé řešení, jeho jednoznačnost a regularita 

  Pokorný, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Tento článek je stručným úvodem do studia vlastností slabých řešení evolučních Navier–Stokesových rovnic nestlačitelného proudění. Nejprve jsou před- staveny různé typy řešení a vztahy mezi nimi. Poté se článek věnuje ...
 • Variační třídy a zobrazení ve variační posloupnosti druhého řádu: Explicitní formule 

  Urban, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Třídy diferenciálních forem, reprezentující základní variační objekty (Lagrangián, Eulerova-Lagrangeova forma, Helmholtzova forma), a variační mor- fismy (Eulerovo-Lagrangeovo zobrazení, Helmholtzovo ...
 • Vysvětlení jedné důkazové metody Fermatovy hypotézy užitím teorie dělitelnosti 

  Skula, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  V článku je podáno vysvětlení možného použití teorie dělitelnosti pro důkaz Fermatovy hypotézy v článku L. Kocandy [1], ve kterém se autor dopustil chyby. Účelem tohoto příspěvku je podat podrobnější vysvětlení tohoto ...
 • Elementární důkaz Levinovy-Mayovy věty 

  Čermák, Jan; Jánský, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek se zabývá problematikou lokalizace kořenů polynomu obecného stupně s obecnými reálnými koeficienty. Vedle vlastního teoretického přínosu je tato otázka důležitá především v souvislosti s analýzou stability některých ...