Show simple item record

Solution technology of part from three-phase alternator

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorPokladník, Robertcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:41Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOKLADNÍK, R. Návrh technologie součásti alternátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38108cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2855
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem technologie pólové hvězdice alternátoru. Technologie je koncipována tak, aby bylo dosaženo nízkých nákladů na výrobu. Cílem práce je zamezit odlivu výrobních zakázek do zemí s levnou pracovní silou a nízko nákladovou výrobou. Návrh technologie je proveden od výběru polotovaru až po samotnou výrobu a ekonomické zhodnocení. Dominantní technologií je třískové obrábění, které je realizováno na numericky řízených strojích.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with design technology of alternator claw pole. The technology is designed to achieve low production costs. The purpose is to prevent the transfer of manufacturing contract to countries with cheap manpower and low production costs. Technology design is done by selecting billets to the processing and economic evaluation. The dominant technology is a cutting operation that is performed on numerically controlled machines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObráběnícs
dc.subjectvýkovekcs
dc.subjectalternátorcs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectforgingen
dc.subjectalternatoren
dc.subjectturningen
dc.subjectmillingen
dc.subjectCNCen
dc.titleNávrh technologie součásti alternátorucs
dc.title.alternativeSolution technology of part from three-phase alternatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38108en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:20:50en
sync.item.modts2021.11.12 20:32:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZouhar, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Vysvětlete pojem konvergence a divergence výpočtu MKP. Proč je ve výpočtu MKP použito zatížení bodové a nikoliv plošné? Popište kód konkrétní řezné destičky a držáku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record