Show simple item record

Material nonlinear static response of civil structures

dc.contributor.advisorNevařil, Alešcs
dc.contributor.authorKinclová, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T06:43:12Z
dc.date.available2019-04-04T06:43:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKINCLOVÁ, R. Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28570
dc.description.abstractNáplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K určení limitní únosnosti jednoduchých konstrukcí bude využito ideálně elasticko-plastického chování, popř. elastického chování se zpevněním, a ta bude porovnána s řešením v programu ANSYS.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is the non-linear elastic and plastic response of the simple beam structures. Also the problematics of the plastic hinges development is adressed. This thesis will then describe the origin and magnitude of the residual stresses caused by welding. Ideal elastic-plastic behavior of materials and elastic behavior with strenghtening will be used to determine the limit load capacity of the simple structures and will be compared to solution in the ANSYS software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectideální pružno-plastické chovánícs
dc.subjectzpevněnícs
dc.subjectplastický kloubcs
dc.subjecthyperelasticitacs
dc.subjectreziduální napětícs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectOkerblomova metodacs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectideal elastic-plastic behavioren
dc.subjectstrenghteningen
dc.subjectplastic hingeen
dc.subjecthyperelasticityen
dc.subjectresidual stressen
dc.subjectweldingen
dc.subjectOkerblom’s methoden
dc.subjectASNYSen
dc.titleMateriálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcícs
dc.title.alternativeMaterial nonlinear static response of civil structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-16-14:32:58cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:53:04en
sync.item.modts2020.03.31 21:39:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVlk, Zbyněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record