Show simple item record

Comparison of selected parameters of tensile strength of concrete

dc.contributor.advisorDaněk, Petrcs
dc.contributor.authorRozsypalová, Ivacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:53:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:53:41Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationROZSYPALOVÁ, I. Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75476cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28690
dc.description.abstractPráce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce je popis jednotlivých zkušebních postupů pro zjištění tahových pevností betonu. Dále jsou zde uvedeny výsledky zkoušení na různých typech betonů (prostý beton, lehký beton, drátkobeton, vláknobeton s polymerními vlákny a vysokopevnostní beton). Závěr práce se věnuje odvození závislostí mezi pevnostmi betonu a porovnání hodnot získaných z dostupných vztahů s výsledky provedených zkoušek.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a comparison of the selected strength tension properties of the hardened concrete and finding relationships between them. This is essentially a simple tensile strength, tensile flexural strength and tensile splitting strength. The text describe the testing procedures to determine the tensile strength of concrete. Furthermore, there are presented the results of testing on different types of concrete (plain concrete, lightweight concrete, steel-fiber concrete, polymer-fibre concrete and high strength concrete). The conclusion deals with the derivation of dependancy between concrete strengths and comparing the values obtained from the available relations with the results of the tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjecttahcs
dc.subjectpevnost v prostém tahucs
dc.subjectpevnost v příčném tahucs
dc.subjectpevnost v tahu za ohybucs
dc.subjectpevnost v tlakucs
dc.subjectzkoušení betonucs
dc.subjectvlastnosti betonucs
dc.subjectmodul pružnostics
dc.subjectmodul přetvárnostics
dc.subjectultrazvuková impulzová metodacs
dc.subjectrezonanční metodacs
dc.subjectporovnání pevnostícs
dc.subjectzávislost pevnostícs
dc.subjectconcreteen
dc.subjecttensionen
dc.subjecttensile strenghten
dc.subjecttensile splitting strengthen
dc.subjectflexural strengthen
dc.subjectcompressive strengthen
dc.subjectconcrete testingen
dc.subjectcharacteristics of concreteen
dc.subjectelastic modulusen
dc.subjectstaticYoung'smodulusen
dc.subjectimpulse excitation techniqueen
dc.subjectrezonance methoden
dc.subjecttension comparingen
dc.subjecttension relationsen
dc.titleSrovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonůcs
dc.title.alternativeComparison of selected parameters of tensile strength of concreteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:35:18cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75476en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:47:11en
sync.item.modts2020.03.31 13:57:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŽítt, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record