Show simple item record

Public sport facility for ice sports Jihlava - gross superstructure

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorVybíral, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:52:51Z
dc.date.available2018-10-21T17:52:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVYBÍRAL, D. Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28696
dc.description.abstractPráce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. Detailněji se práce zaměřuje na dopravu prefabrikátů na stavbu, postupem montáže sloupů, návrhem vhodné strojní sestavy, návrhem ochranných pomůcek a bezpečností při práci. Dále je obsahem práce položkový rozpočet zadané etapy stavby, časový plán, návrh zařízení staveniště, ekonomické srovnání při využití věžového jeřábu a autojeřábu a také ochrana životního prostředí proti negativním vlivům stavby.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the realization of the ice rink for practice means realized in Jihlava. The target is a design of a constructional and technological proces of the gross superstructure with focus on precasted reinforced concrete columns of the skeletal system. The thesis, in detail, deals with the transport of precasts to the construction site, the process of installing the pillars, suggesting the appropriate machinery assembly, and suggesting protective equiptment for safety at work. Furthermore, the thesis also covers an itemized budget of the specified stage of construction, a timeplan, a suggestion of construction site facilities, economical comparhission of using a tower crane and a mobile crane, and also protecting the enviroment against negative effects of the construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologický předpiscs
dc.subjectprefabrikátcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectvěžový jeřábcs
dc.subjectautojeřábcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectpracovní strojecs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectvýkaz výměr.cs
dc.subjectTechnological regulationen
dc.subjectprecasten
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjecttower craneen
dc.subjectmobile craneen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectmachineryen
dc.subjectconstruction site facilitiesen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecttimeplanen
dc.subjectbill of quantities.en
dc.titleVeřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavbacs
dc.title.alternativePublic sport facility for ice sports Jihlava - gross superstructureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2014-03-16-16:35:13cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:33:53en
sync.item.modts2020.03.31 08:46:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKotek, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record