Show simple item record

Rehabilitation technology of embankment dams by using suitable types of waste

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorMichalčíková, Magdalénacs
dc.date.accessioned2015-07-10T18:31:56Z
dc.date.available2015-07-10T18:31:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMICHALČÍKOVÁ, M. Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28703
dc.description.abstractPředmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a odpadních materiálů jako částečné náhrady kvalitního montmorillonitického jílu. Snahou bude maximální využití těchto odpadních materiálů. Na závěr se provede výběr materiálů pro danou lokalitu. Využití vhodných typů odpadů pro opravy stávajících sypaných hrází technologií injektáží směsi na jílové bázi má velkou perspektivu, zejména u těch hrází, které již díky stáří neplní svou funkci.cs
dc.description.abstractThe subject of this work is to find an optimal technology for repairing existing embankment dams with emphasis on simplicity and ecological scalability. Next, secondary energy and waste materials will be evaluated as a partial replacement of a quality montmorillonitic clay. The aim of this will be to maximize the use of these waste materials. In the end a selection of materials for the locality will be made. The use of appropriate types of waste for repairs of embankment dams with clay based grouting compound technology has a great potential, especially with those dams that are not fulfilling their function due to their age.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská prácecs
dc.subjectsanace sypaných hrázícs
dc.subjectvodní nádržcs
dc.subjectinjektážcs
dc.subjectklasická injektážcs
dc.subjectjílcs
dc.subjectjílové surovinycs
dc.subjectbentonitcs
dc.subjectvápnocs
dc.subjectstavební vápnocs
dc.subjectmez tekutostics
dc.subjectcementcs
dc.subjectpopílkycs
dc.subjectdruhotné surovinycs
dc.subjectcs
dc.subjectBachelor thesisen
dc.subjectremediation of earth damsen
dc.subjectwater tanken
dc.subjectinjectionen
dc.subjectclassical injectionen
dc.subjectclayen
dc.subjectloamy materialsen
dc.subjectbentoniteen
dc.subjectlimeen
dc.subjectbuilding limeen
dc.subjectlimit fluidityen
dc.subjectcementen
dc.subjectashen
dc.subjectsecondary raw materials ...en
dc.titleTechnologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadůcs
dc.title.alternativeRehabilitation technology of embankment dams by using suitable types of wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.extent3.38 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-03-16-16:34:31cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:33:55en
sync.item.modts2020.03.31 08:33:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKulísek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record