Show simple item record

The assessment of existing structure

dc.contributor.advisorKlusáček, Ladislavcs
dc.contributor.authorPospíšilová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:56:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:56:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, L. Posouzení existující konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75069cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28721
dc.description.abstractCílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. Důležitým aspektem při stanovování zatížení bylo plánované osazení mostového jeřábu s větší nosností. Hlavním podkladem pro posouzení existující konstrukce byl stavebně-technický průzkum, z jehož výsledků byly stanoveny vstupní výpočtové parametry. Cílem práce bylo posoudit, zda je možno při stávajícím technickém stavu konstrukce osadit v budoucnu mostový jeřáb o vyšší požadované nosnosti, případně navrhnout taková technická opatření, která by toto umožňovala.cs
dc.description.abstractThis document aims to assess existing reinforced concrete construction od single-storey hall. There is gradually made static calculation and made judgment on individual supporting elements of reinforced concrete construction. There was very important aspect of assesment load. That aspect was to calculate with planned instalation of a new overhead crane with greater capacity. The main basis for the assessment of existing construction was building-technical survey, the results of which were determined input parameters calculation. The aim of the study was to assess whether it is possible at the current technical state of the construction fitted in the future of higher overhead crane capacity required, or propose such technical measures that would allow this.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmostový jeřábcs
dc.subjectkombinace zatíženícs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectohybová výztužcs
dc.subjectsmyková výztužcs
dc.subjectoverhead craneen
dc.subjectcombinations of loaden
dc.subjectthe ultimate limit stateen
dc.subjectflexural reinforcementen
dc.subjectshear reinforcementen
dc.titlePosouzení existující konstrukcecs
dc.title.alternativeThe assessment of existing structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:34cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75069en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 00:02:51en
sync.item.modts2019.05.18 14:15:26en
dc.contributor.refereePinkas, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record