Show simple item record

Design of Water Supply Facilities with the Support of Simulation Software

dc.contributor.advisorKučera, Tomášcs
dc.contributor.authorPešout, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:56:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:56:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPEŠOUT, J. Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28962
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru. Součástí dokumentu je souhrn několika vybraných softwarových prostředků, které slouží přímo k návrhům vodárenských objektů, nebo slouží jako podpůrné programy. K tomuto přehledu je vždy vypsán stručný výpis informací o původu, základních zaměřeních, dostupnosti a případně i ceně na trhu. Dále jsou jednotlivé programy rozdělené do čtyř základních skupin. V této části jsou blíže přiblíženy schopnosti programů, které se zabývají některou z následujících problematik: - Problematika kvality vody - Hydraulická analýza a simulace hydraulického chování - Projektování vodovodních sítí - Vytváření simulačních modelů Následně jsou vybrány tři programy, u kterých jsou na vzorových příkladech ukázány, některé ze schopností programů. První vybraných software je Watpro, na kterém je proveden návrh úpravny vody a následné hledání vyhovujících dávek chemických přídavků. Druhým programem je Epanet 2.0, kde je vypočítán vzorový příklad úniku vody z vodovodního potrubí a následné srovnání s výpočty podle rovnice. Posledním třetím programem je Watdis, u tohoto programu je spočítán stejný příklad na výpočet úniku vody z vodovodního potrubí a následné srovnání s výsledky z programu Epanet 2.0. Tato práce přináší základní přehled sedmnácti vybraných programů a má poskytnout informace o nich potenciálnímu uživateli, z řad projektantů či studentů.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the design of water supply facilities with the support of a simulation software. The document is a summary of representative software tools that are used to design water supply sites directly or serve as supportive programs. A short summary of the origin, primary focus, availability and market price of each tool is listed in the survey. Furthermore the individual programs are divided into four groups. The section conveys the software's ability to deal with any of the following issues: - Water quality - Hydraulic analysis and simulation of hydraulic working - Design of water network - Creation of simulation models Subsequently, three chosen programs are subjected to exemplary tests, demonstrating some of the capabilities. The first program is Watpro, on which a design of a water treatment plant is drafted and a subsequent search for the sufficient dose of chemical additives is executed. The second program Epanet 2.0 calculates a model test of a water leak from a pipeline. The result is then compared with the outcome of equation calculation. The last program is Watdis, with which the same example of pipeline leakage is calculated and subsequently compared to the Epanet 2.0 result. The work's aim is to provide an overview of the seventeen selected programs and supply the information to potential users from the ranks of designers and students.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJakost vodycs
dc.subjecthydraulická analýzacs
dc.subjectúpravna vodycs
dc.subjectsimulační modelcs
dc.subjectvodovodní potrubícs
dc.subjectEpanet.cs
dc.subjectWater qualityen
dc.subjecthydraulic analysisen
dc.subjectwater treatment planten
dc.subjectsimulation modelen
dc.subjectwater supply pipesen
dc.subjectEpanet.en
dc.titleNávrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwarucs
dc.title.alternativeDesign of Water Supply Facilities with the Support of Simulation Softwareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:50cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:01:17en
sync.item.modts2021.11.22 22:04:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTauš, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record