Show simple item record

Load testing of ceiling structures

dc.contributor.advisorŽítt, Petrcs
dc.contributor.authorTichý, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:03Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTICHÝ, J. Zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75474cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29104
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je popis procesu přípravy, provádění a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek in-situ, včetně měřících technologií a způsobu zatěžování. Práce si klade za cíl nastínit vývoj a rozbor způsobu provádění zatěžovacích zkoušek in-situ. Jako konkrétní příklad bude uvedena statická zatěžovací zkouška železobetonového deskového stropu.cs
dc.description.abstractThe object of this bachelor`s work is the description of preparation process, implementation and evaluation of static load test in-situ, including measurement technologies and load methods. The aim of this work is to outline the development and to analzse the eazs of performin load test in-situ. A static load test of concrete iron steel-boarded floor in-situ will be mentioned as the particular example.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZatěžovací zkouška Zkoušená stavební konstrukce Zkušební zařízení Návrhové zatížení Stropní konstrukcecs
dc.subjectload test Test of building structure Experimental load desing load Ceiling structureen
dc.titleZatěžovací zkoušky stropních konstrukcícs
dc.title.alternativeLoad testing of ceiling structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:35:18cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75474en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:39:41en
sync.item.modts2020.03.31 05:46:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLáník, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record