Show simple item record

The influence of the preparation and editing of test specimens for testing the durability of concrete and concrete products

dc.contributor.advisorHubáček, Adamcs
dc.contributor.authorŠťastný, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:56:32Z
dc.date.available2019-04-03T22:56:32Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÝ, A. Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75044cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29208
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF. Sleduje zejména vliv úpravy povrchů a uložení zkušebních vzorků na trvanlivost betonu. V teoretické části jsou popsány mechanismy, které se snaží vysvětlit poškození vzorků vystavených prostředí XF. Dále jsou zde popsány zkušební metody, kterými se zjišťuje a popisuje trvanlivost betonů a betonových výrobků dle zkušebních norem platných v ČR. V experimentální části práce byly navrženy a namíchány tři betony s použitím stejných vstupních surovin, které se lišily mírou provzdušnění. Z každého betonu byly vyrobeny vzorky s různou úpravou povrchu, různým uložením před zkouškou CHRL a vzorky byly navzájem porovnávány .cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis examines the influence of the preparation and editing of test specimens for testing the durability of concrete and concrete products. In particular it monitors the effect of surface treatment and storage of test samples on durability of concrete. The theoretical part describes the mechanism of damage to the samples exposed to salt scaling. It further describes the test methods, which identifies and describes the durability of concrete and concrete products according to the test standards in force in the Czech Republic. Three types of concerete was proposed and mixed in the experimental part of this work. They were using the same raw materials and were differed in degree of aeration. Samples were made from each types of concrete. Thay had different surface treatment, various degrese of saturation before the salt scaling test and the samples were compared with each other.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectprovzdušněný betoncs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectCHRLcs
dc.subjectúprava povrchucs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectvýsledkycs
dc.subjectshrnutí.cs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectaerated concreteen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectsalt scalingen
dc.subjectsurface treatmenten
dc.subjectexperimenten
dc.subjectresultsen
dc.subjectsummary.en
dc.titleVliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XFcs
dc.title.alternativeThe influence of the preparation and editing of test specimens for testing the durability of concrete and concrete productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:32cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75044en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:38:10en
sync.item.modts2020.03.31 01:54:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBrožovský, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record