Show simple item record

Leisure Time Centre Brno

dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.advisorŠtěpánek, Ladislavcs
dc.contributor.authorKacíř, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:56:22Z
dc.date.available2019-04-03T22:56:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKACÍŘ, J. Centrum volného času Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74991cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29283
dc.description.abstractBakalářská práce rozvíjí architektonickou studii Centra volného času, která vznikla v rámci Ateliéru veřejných staveb. Navrhovaná budova se nachází na sídlišti Kamenný Vrch v Brně - Novém Lískovci. Je umístěna doprostřed rozlehlého rekreačního území a slouží jako komunitní centrum pro obyvatele přilehlého sídliště. Hlavní ideou návrhu bylo vytvořit místo, kde budou mít uživatelé dostatek soukromí a prostoru k vzájemnému poznání při společných aktivitách. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V 1NP se nachází kavárna, technická místnost a otevřený veřejný prostor s dětským hřištěm a lavičkami. V 2NP jsou prostory komunitního centra - knihovna, klubovna seniorů, výtvarná dílna, klubovna dětí, hudební zkušebna, víceúčelový sál a kancelář zaměstnanců centra. Místnosti jsou rozmístěny kolem otevřeného nádvoří s intenzivní vegetací. Nosná konstrukce budovy kombinuje monolitický železobeton v přízemí s dřevěnými a ocelovými prvky v patře.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis develops an architectural study of Leisure time centre which was created within the Public Buildings Studio. The proposed building is located at the Kamenný Vrch settlement in Brno - Nový Lískovec. It is placed in the middle of large recreational area and it serves as a community centre for inhabitants of the surrounding settlement. The main idea beneath the design was to create a place where users will have enough privacy and space to get to know each other during common activities. The building has two floors. There is a cafe, MEP room and open public space with a playground and benches on the ground floor. On the first floor there are rooms of the community centre - library, club for seniors, art room, club for children, rehearsal room, multipurpose hall and office for employees of the centre. The rooms are set around an open court with intensive vegetation. The supporting structure of the building combines monolithic reinforced concrete on the ground floor with wooden and steel elements on the first floor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkomunitní centrumcs
dc.subjectCentrum volného časucs
dc.subjectBrno - Nový Lískoveccs
dc.subjectsídliště Kamenný Vrchcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectželezobetonová konstrukcecs
dc.subjectdřevěná konstrukcecs
dc.subjectprovětraná fasádacs
dc.subjectocelové schodištěcs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectnízkoenergetický standardcs
dc.subjectcommunity centreen
dc.subjectLeisure time centreen
dc.subjectBrno - Nový Lískovecen
dc.subjectKamenný Vrch settlementen
dc.subjectcafeen
dc.subjectpublic spaceen
dc.subjectreinforced concrete structureen
dc.subjectwooden structureen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectsteel staircaseen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectlow-energy standarden
dc.titleCentrum volného času Brnocs
dc.title.alternativeLeisure Time Centre Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-06cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:26cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURYcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74991en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 03:50:05en
sync.item.modts2019.05.18 13:55:40en
dc.contributor.refereeTeplý, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record