Show simple item record

New building with establishment

dc.contributor.advisorKolář, Radimcs
dc.contributor.authorKouřilová, Vendulacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:56:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:56:42Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOUŘILOVÁ, V. Novostavba rodinného domu s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74931cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29301
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je projekt rodinného domu s provozovnou v Kyjově - Nětčicích. Součástí jsou všechny prováděcí výkresy objektu. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu činí 127,58 m2 a obestavěný prostor 1254,06m3. Objekt se nachází na severu města Kyjova v klidné městské části Nětčice. Objekt se rozkládá na dvou sousedních parcelách, které jsou dle platného územního plánu určeny k zástavbě. Pozemky jsou mírně svažité od jihozápadu na severovýchod. Stavba je zcela podsklepena. V suterénu je situována provozovna. Jedná se o malou podnikatelskou činnost - výrobu peristaltických a dávkovacích čerpadel. Svislé konstrukce podzemního podlaží jsou vyzděny z betonových tvárnic, svislé konstrukce nadzemních podlaží pak z vápenopískových tvárnic. Střecha je šikmá valbová. Projekt rodinného domu klade mimo jiné důraz na statické a vhodné dispoziční řešení, tepelně technické vlastnosti všech konstrukcí, požární bezpečnost objektu apod. Výkresy, schémata a vizualizace byla zpracována ve výukové verzi projekčního softwaru ArchiCAD.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is a design of family house with establishment in Kyjov - Netcice. It includes all the detailed drawings of the building. The house is designed for a family of four. Built-up area is 127.58 m2 and 1254.06 m3. The building is situated in the north of Kyjov in a peaceful town part Netcice. The building is located on two adjacent parcels, which are intended to be built-up by the Land-use Plan. Land is gently sloping from the southwest to northeast. The building is completely basement. In the basement is located establishment. It is a small business - production of peristaltic and dosing pumps. Vertical construction of the basement are lined with concrete blocks, vertical construction of the upper floors are lined with lime-sand blocks. The roof is hip in slant. Design emphasizes, inter alia, on static and appropriate layout, thermal properties of constructions, fire safety of the building, etc. Drawings, charts and visualization have been processed in educational version of design software ArchiCAD.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská práce Novostavba Rodinný dům Podsklepený Provozovna Peristaltické a dávkovací čerpadla Betonové tvárnice Vápenopískové tvárnice Valbová střecha Stavby chráněné zeminou Vinný sklepcs
dc.subjectBachelor's thesis New building Family house Basement Establishment Peristaltic and dosing pumps Concrete blocks Lime-sand blocks Hipped roof Buildings protected by soil Wine cellaren
dc.titleNovostavba rodinného domu s provozovnoucs
dc.title.alternativeNew building with establishmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:19cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74931en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:13:43en
sync.item.modts2020.03.30 20:51:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHlavsa, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record