Show simple item record

Detached house with a café

dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorBíza, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:15Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBÍZA, P. Rodinný dům s kavárnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74915cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29305
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou kavárny na území obce Mutěnice v okrese Hodonín. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. Dům stojí na parcele č. 1609/2 v intravilánu obce Mutěnice. V blízkosti pozemku se nachází komunikace III. třídy a veškeré inženýrské sítě. Před budovou se nachází zpevněná příjezdová cesta a parkovací stání pro návštěvníky kavárny. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s jednou obytnou buňkou pro 4 osoby v prvním nadzemním podlaží a s provozovnou kavárny a garáží pro jedno vozidlo skupiny 1a v prvním podzemním podlaží. Podzemní podlaží je z větší části zapuštěno do terénu, kromě jeho jižního průčelí, které směřuje do ulice. Půdorys objektu má nepravidelný tvar, jehož obrysové rozměry jsou 18,0 x 16,0 m. Základy jsou řešeny jako monolitické z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic Ytong, suterénní obvodové stěny jsou z prolévacích betonových tvárnic. Stropy jsou tvořeny železobetonovými nosníky a stropními vložkami Ytong. Strop nad kavárnou je řešen jako železobetonová deska. Objekt je zastřešen sedlovou střechou ze sbíjených vazníků. Strop nad 1NP je řešen jako zateplený systémový sádrokartonový podhled Knauf zavěšený do střešních vazníků. Nad prostorem kavárny se nachází plochá střecha, rozdělená na pochozí terasu a vegetační střechu. Před vstupem do kavárny a nad garáží je zastřešení řešeno pultovou střechou. V této práci jsou řešeny přípravné a studijní práce, prováděcí dokumentace, textové zprávy, výpočty tepelně technického posouzení, požárně bezpečnostní řešení a seminární práce, která se věnuje problematice plochých zelených střech.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on design of detached house with a café situated in town of Mutěnice near Hodonín. The documentation of this project is elaborated with regard to contemporary Czech legislative and standards. The house is situated on plot number 1609/2 in Mutěnice. Near the house is located class III. roadway and common infrastructure. In front of the building is paved driveway and parking spots for café customers. It is double floored building with one flat suitable for 4 inhabitants in ground floor and coffee house and garage for one 1a class vehicle in basement. Basement level is mostly under surrounding terrain except for its southern fasade which is facing the street. Buildings platform has an irregular shape with dimensions 18,0 by 16,0 meters. Foundations are made from plain concrete. Vertical supporting structures are made from Ytong porous concrete blocks, basement walls are made from concrete blocks as permanent shuttering combined with reinforced concrete. Ceiling is made from reinforced concrete girders with Ytong ceiling blocks. Ceiling above a coffee house is designed as reinforced concrete board. The object has a gable roof which consists of wooden trusses. The ceiling above ground floor is made from gypsum plaster panels with thermal insulation fixed into roof trusses. Above a café is a flat roof which is split in two parts where the first part is made as terrace and the second part is a vegetative green roof. In front of the café and over part of garage is shed roof. This thesis contains study works, project documentation plans and reports, heat engineering calculations, fire safety report and essay dealing with the issue of green roofs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectgarážcs
dc.subjectdvoupodlažní objektcs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectsystém YTONGcs
dc.subjectsedlová vazníková střechacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectsádrokartonový podhledcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectželezobetonová deskacs
dc.subjectprolévací tvárnicecs
dc.subjectsvažitý teréncs
dc.subjectdetached houseen
dc.subjectcaféen
dc.subjectcoffee houseen
dc.subjectgarageen
dc.subjectdouble floored objecten
dc.subjectbasementen
dc.subjectground flooren
dc.subjectYTONG technologyen
dc.subjectgable roof made of trussesen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectterraceen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectgypsum plaster panelsen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectreinforced concrete boarden
dc.subjectpermanent shutteringen
dc.subjectslopping terrainen
dc.titleRodinný dům s kavárnoucs
dc.title.alternativeDetached house with a caféen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:18cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74915en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 03:50:10en
sync.item.modts2019.05.19 05:35:11en
dc.contributor.refereeČech, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record