Show simple item record

The Lighting Equipment Used in Modern Vehicles and the Measurement of the Range of Visibility of the Rear Lights

dc.contributor.advisorVémola, Alešsk
dc.contributor.authorBelák, Michalsk
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBELÁK, M. Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37011cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2943
dc.description.abstractTato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací techniku používanou v současných moderních vozidlech jako celek. Popisuje zdroje světla, jejich princip, konstrukci, výhody a nevýhody. Dále se zabývá světlomety a ostatními svítidly a podobně jako při světelných zdrojích, jejich postupným vývojem, konstrukcí, moderními řešeními, které jsou v nich používány a jejich vývojem do budoucnosti. V druhé části se práce zaměřuje na popis způsobů používaných v praxi na měření dohlednosti, jejich možné použití při měření dohlednosti na koncová světla a dále na návrh konkrétní metodiky pro toto měření. Součástí práce je také realizace a vyhodnocení praktického měření na základě navrhnuté metodiky.sk
dc.description.abstractThis work is about lighting equipment of modern vehicles, its historical development, present condition and possibilities of its further progress and measuring of the range of visibility of the rear lights. First part is aimed at lighting equipment used in modern vehicles as a whole. It describes sources of light, their principle, construction, advantages and disadvantages. Next it deals with searchlights and other lighting devices, their gradual development, construction and modern solutions which are used in them, and also their future development. Second part of the work is aimed at characterization of ways of measuring the range of visibility used in practice, their possible application to measuring of the range of visibility of the rear lights and on proposal of presentive methodics for this measurement. Realization and interpretation of practical measurement by this methodics is included.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvětlometsk
dc.subjectzdroj světlask
dc.subjectdohlednostsk
dc.subjectsvítidlosk
dc.subjectměření dohlednostisk
dc.subjectHeadlighten
dc.subjectlight sourceen
dc.subjectvisibilityen
dc.subjectlampen
dc.subjectmeasurement of the visibilityen
dc.titleOsvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světlask
dc.title.alternativeThe Lighting Equipment Used in Modern Vehicles and the Measurement of the Range of Visibility of the Rear Lightsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-11-04cs
dcterms.modified2011-11-14-14:54:06cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37011en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:27:51en
sync.item.modts2019.04.03 07:31:21en
dc.contributor.refereeKropáč, Františeksk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record