Show simple item record

The noise map in GIS

dc.contributor.advisorČížek, Martincs
dc.contributor.authorRodryč, Filipcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:16Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:16Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationRODRYČ, F. Hluková mapa v GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2958
dc.description.abstractTato práce je tvořena teoretickým podkladem a praktickým ověřením systému ArcView. Jsou zde rozebírány veličiny popisující hluk a krátce seznamuje s metodikou měření hluku. Obsahuje limity hluku v pracovním prostředí dané směrnicemi vlády č. 148/2006. Dále se tu probírá metoda měření hluku v pracovním prostředí. Je zde popsán geografický informační systém a jeho části. Práce rozebírá architekturu softwaru ArcView a jeho nadstaveb, který dokáže zpracovávat geografické údaje a analyzovat údaje úzce spojené s oblastí životního prostředí. Jsou tu krátce popsány měřicí přístroje Acoustylizer NTI AL1 a PULSE 3560B, které jsou určeny pro měření a analýzu hluku. Na konec jsou zde uvedeny výsledky měření a hlukové mapy pro dané situace.cs
dc.description.abstractThis work consist theoretical basis and practical examination of system ArcView. There are analyzing quantity, which describing noise and in brief acquaint with methodology of noise measuring. Contains limits of noise in working environment laid directions government’s no. 148/2006. Further that mull over method of noise measuring in working environment. There is described Geographic Information System and his parts. This work mull over architecture of software ArcView and his superstructures, which measure up process of geographical data and analyze data nearly connected with region of life environment. There are described measuring instruments Acoustylizer NTI AL1 and PULSE 3560B, which are intended for measuring and analyzing of noise. In the end there are introduced results of measurement and noise maps for given situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectměření hlukucs
dc.subjecthluková mapacs
dc.subjectGIScs
dc.subjectArcViewcs
dc.subjectnoiseen
dc.subjectnoise measuringen
dc.subjectnoise mapen
dc.subjectGISen
dc.subjectArcViewen
dc.titleHluková mapa v GIScs
dc.title.alternativeThe noise map in GISen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:09cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:05:39en
sync.item.modts2020.03.31 05:24:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČech, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record