Show simple item record

The design study of biotechnical erosion and flood control measures in the catchment of Jičínka river

dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorŠkrabal, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:02:47Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠKRABAL, T. Studie návrhu přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v povodí Jičínky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29597
dc.description.abstractPředmětem práce je studie návrhu přírodně blízkých úprav v povodí Jičínky, sloužící jako preventivní ochrana před povodněmi. Ve studii byl proveden průzkum zájmového území metodou CN-křivek v hydrologickém modelu DesQ-MaxQ a využitím principu Wischmeier-Smithovy rovnice v modifikaci gridu programem ArcGIS. Na základě analýzy bylo navrženo možné zlepšení erozních a odtokových poměrů a poté vyhodnocení účinnosti ochrany. Vyhodnocení účinnosti navržených úprav získáme porovnáním stavu erozního smyvu a povrchového odtoku před a po zavedení opatření. Práce si také klade za cíl orientačně vyčíslit finanční návratnost investice.cs
dc.description.abstractThe main subject of this diploma thesis is a study of a suggestion of environmentally friendly adjustments in the basin of Jičínka, working as preventive protection against floods. The study contains a research of the stated area using the method of CN-curves in the hydrological model DesQ-MaxQ and the principle of Wischmeier-Smith's equation, in modicication of ArcGIS programme. Based on the analysis, the work suggests an improvement of erosive and drain ratios and then an assessment of effectiveness of the protection. We get the assessment of the effectiveness by comparing the condition of the erosive wash and the surface drain before and after implementation of our measures. The work also sets its goal in calculating the financial returnability of the investition indicatively.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject• Erozní smyv • Povrchový odtok • Geografické informační systémy • Digitální model terénu • Organizační protierozní a protipovodňové opatření • Technická protierozní a protipovodňové opatřenícs
dc.subject• Erosion wash • Runoff • Geographic information system • Digital model of elevation • Organizational erosion and flood control measures • Technical erosion and flood control measuresen
dc.titleStudie návrhu přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v povodí Jičínkycs
dc.title.alternativeThe design study of biotechnical erosion and flood control measures in the catchment of Jičínka riveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:22cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:15:41en
sync.item.modts2021.11.12 09:32:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeIng.Kateřina Vašinová, PhD.,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record