Recent Submissions

 • Římské lázně a saunový svět 

  Okřina, Matouš
  Architektonická studie nabízí řešení prostoru římských lázní a saunového světa v objektu navazujícím na navržené Aquacentrum v lokalitě Brno – Hády. Umístění aquacentra vychází z Vyhledávací architektonické studie Aquacentrum ...
 • Bytový dům 

  Bursík, Karel
  Diplomová práce „ Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v obci Hrušovany nad Jevišovkou. Svým charakterem jde o zděný ...
 • Finanční restruktualizace stavebního podniku 

  Janhuba, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na konkrétním podniku, je ukázána možnost, jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit finanční zdraví tohoto podniku a tím i jeho ...
 • Územní marketing ve vybrané lokalitě 

  Mlčúchová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou územního marketingu ve vybrané lokalitě. Konkrétně jde o lokalitu města Zlína. Cílem diplomové práce je na základě použití nástrojů územního marketingu ve vybrané lokalitě, navrhnout ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Subbotina, Liubov
  Práce se zabývá rozvojem oblasti Brno – Žebětín za účelem zvýšení atraktivnosti daného území a poskytnutí možnosti vyžití obyvatel města Brna a okolí. V práci je nastíněn stávající stav oblasti s jeho výhodami i nedostatky. ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Souček, Otakar
  Urbanistická studie řeky Jihlavy v Třebíči je zaměřena na oblast od pěší lávky u Sadů na Polance po Smetanův most. Návrh zkoumá možnosti zatraktivnění nábřeží pro pěší a umožnění přístupu k řece Jihlavě v celém řešeném ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Šrubařová, Jana
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá na nábřeží řeky Svitavy. Předmětem diplomové práce je architektonická studie vybrané části návrhu městské prostorové struktury s intenzivním využitím intravilánu města, ...
 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Sukač, Richard
  Diplomová práce řeší novostavbu Fakulty výtvarných umění v Brně u ulice Veveří. Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Brno-Střed a Brno-Žabovřesky. Je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská a Bulínova. Jedná se o ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Šimberová, Iva
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie polyfunkčního objektu založeného na principu vytváření intenzivních městských struktur. Návrhové území se nachází na nábřeží řeky Svitavy při ulici Zvonařka. ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Tolášová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním analogové mapy v měřítku 1:2 880 v katastrálním území Lomnice u Tišnova. Jelikož extravilán byl již přepracován na základě komplexních pozemkových úprav, ...
 • GIS turistických stezek v Orlických horách 

  Tomáš, Josef
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční jádro geografického informačního systému (GIS) turistických stezek v Orlických horách včetně prostorových analýz. První část, která je více teoretická, je věnována stručnému ...
 • Měření horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi 

  Zbránek, Jakub
  Předmětem diplomové práce je sledování horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi v obci Smědčice. Popsán je celý postup vyhotovení výsledného elaborátu od vybudování vztažné sítě a sítě pozorovaných bodů po závěrečné ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Hozová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá řešením nového využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí v městské části Brno-Žebětín. Jedná se o rozlehlé území se značnými výškovými rozdíly, které se nachází v lokalitě s vysokým ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Vacek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...
 • Centrum Ponava Brno, Královo Pole 

  Chytilová, Markéta
  Hlavní myšlenkou při řešení mé diplomové práce bylo vytvořit kvalitní veřejný prostor, kde se lidé budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále místo, které bude plné života a bude sloužit široké veřejnosti. ...
 • Plánování a analýza pohybu zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Hynčicová, Tereza
  Předmětem práce je analýza a plánování pohybu robotického zařízení sloužícího k absolutní kalibraci GNSS antén, které je vyvíjeno od roku 2011 na Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. První část práce je zaměřena na nezávislé ...
 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Ivanova, Nadezda
  Objekt je tvořen třemi částmi: dvěma šesti podlažními školními budovami, které jsou propojené dvoupodlažním společeným prostorem. Jednoduchá geometrie komplexu zapadá do stávající městské zástavby. Opakování směrování ulic ...
 • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

  Bitalová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá tiažovým a výškovým zameraním profilu v obci Tetčice, cez ktorú prechádza východný zlom Boskovickej brázdy. Etapové gravimetrické meranie má preukázať pôsobenie vysokej hladiny podzemnej vody na ...

View more