Now showing items 1-1 of 1

  • Studie rekonstrukce železniční stanice Litice nad Orlicí 

    Šmíd, Jaroslav
    Cílem práce je navrhnout úpravu stanice Litice nad Orlicí, aby vyhovovala platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Je požadováno nástupiště délky 150 m, alespoň dvě dopravní ...