Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt objektů posklizňové linky 

    Bahulíková, Pavla
    Předmětem diplomové práce je soubor objektů posklizňové linky v obci Horní Moštěnice u města Přerov. Diplomová práce řeší pro celou stavbu časový plán, společně s finančním plánem. Ve výkresu zařízení staveniště je řešeno ...