Now showing items 1-1 of 1

  • Domov důchodců ve Skrbeni 

    Gabrlíková, Markéta
    Cílem diplomové práce je návrh domova důchodců ve Skrbeni.Navržená stavba má tři nadzemní podlaží se stěnovým nosným systémem. V 1S je technické zázemí. V 1NP je rehabilitace, kuchyň se zázemím a jídelna. Ve 2NP a 3NP jsou ...