Now showing items 1-1 of 1

  • Výzkum v oblasti anhydritových pojiv 

    Břicháčková, Jana
    Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti síranových pojiv na bázi anhydritu. Koncepčně je rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, kde je podrobně popsáno použití anhydritových maltovin ...