Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace využití solární energie v rodinném domě 

  Letochová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá sluncem, jako jedním z alternativních zdrojů energie, a možnostmi jeho využití v rodinném domě. V první části jsem se zaměřila na jednotlivé způsoby zapojení solárních systémů a jejich návrh ...
 • Vybrané jevy při přenosu tepla vzduchotechnikou 

  Vojkůvková, Petra
  Numerické modelování je vědecká metoda, která popisuje vlastnosti zkoumaného systému pomocí experimentů nejčastěji na jeho matematicko-fyzikálním modelu. Předložená diplomová práce využívá této metody pro objasnění dějů ...
 • Vzduchotechnika hotelového komplexu 

  Očkan, Tomáš
  V první části se práce zabývá tvorbou interního mikroklimatu hotelového komplexu pomocí systémů vzduchotechniky. Systémy jsou zvoleny na základě teoretických znalostí a praktických použití v zahraničí. V druhé části je ...