Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj kompozitních maltových a cementových směsí 

    Hlavinková, Eva
    Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem složení a studiem vlastností ternárního pojivého systému na bázi účelového vzniku ettringitu, následně užitého k přípravě samonivelačních podlahových hmot typu potěr a stěrka. ...