Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologické řešení bytového domu na ulici Kamenná 

    Girard de Villars, Petr
    Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu na ulici Kamenná v Brně-Štýřicích. Cílem je řešení stavby s ohledem na finanční, časové, technické a technologické požadavky. Práce zahrnuje technickou ...