Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh a posouzení prvků vícepodlažního objektu 

  Hardubej, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných prvků u novostavby vícepodlažní administrativní budovy. Nosná konstrukce monolitického železobetonového skeletu je vymodelována programem SCIA Engineer a zatížena ...
 • Nosná konstrukce ŽB objektu pro lehký průmyslový provoz 

  Vrána, Libor
  Diplomová práce obsahuje statickou analýzu a návrh konstrukce prefabrikované výrobní haly. Zadanim prace je posoudit a dimenzovat jednotlive časti konstrukce.
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Svoboda, Petr
  Práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce bytového domu. Obsahuje posouzení spodní stavby jako vodonepropustné stavby z betonu – „bílé vany“. Objekt je založen pod úrovní hladiny podzemní vody. ...