Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění principů trvalé udržitelnosti v dopravě 

    Nevrlá, Alice
    Tato diplomová práce shrnuje principy trvale udržitelné dopravy a uplatnění praktických aplikací v tomto oboru. Věnuje se také oblastem, které činí dopravu neudržitelnou, politice Evropské Unie v této oblasti a nahlíží do ...