Now showing items 1-9 of 9

 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Určení pohybu skalních bloků 

  Pončíková, Monika
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků a balvanů v propadání Nová Rasovna. Cílem práce je zaměření etapy č. 18 a etapy č. 19 v roce 2013. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2012. Dosažené ...
 • Vlastivědná mapa malého územního celku 

  Karlíková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou mapového obsahu vybraných historických a současných kartografických děl, zobrazujících území Blovicka a tvorbou vlastivědné mapy této oblasti. V teoretické části je, kromě základů kartografie ...
 • Vypracování metodik pro tvorbu informačního modelu budovy 

  Nováková, Věra
  Tato práce řeší problematiku tvorby informačního modelu (BIM) stávající budovy. Cílem této práce je vypracovat metodiky (pracovní postupy) pro vybrané geodetické metody, a to konkrétně pro tvorbu modelu na základě dokumentace ...
 • Vypracování metodik pro tvorbu informačního modelu budovy 

  Sládková, Veronika
  Předmětem diplomové práce byla tvorba metodiky pro tvorbu informačního modelu budovy zadanými metodami. Dané budovy byly nejprve změřeny geodetickými metodami nebo byly opatřeny projektovými výkresy. Zpracování naměřených ...
 • Zaměření budovy hospice v Rajhradě 

  Papež, Jakub
  V této diplomové práci byl vytvořen 3D model a stavební výkresy budovy hospice v Rajhradě. Tyto produkty slouží provozovateli pro správu budovy, plánování rekonstrukcí a přístaveb. V úvodní části práce jsou uvedeny informace ...
 • Zpracování dokumentace hospicu v Rajhradě 

  Poledňák, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je tvorba 3D modelu a stavebních výkresů hlavní budovy hospice v Rajhradě. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis měřických prací. Dále je práce věnována 3D modelování v softwaru AutoCAD ...
 • Zpracování snímků pořízených pomocí UAV 

  Ptáček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením snímků pořízených pomocí bezpilotních leteckých prostředků – UAV. Úvodní část se věnuje definici, využití, aplikacím a typům UAV, především pro fotogrammetrické účely. ...
 • Zpracování snímků pořízených z UAS 

  Roubal, Pavel
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit snímky pořízené technologií UAS a především otestovat přesnost této metody na kontrolních bodech různého typu. K tomuto testování sloužily kontrolní body, které byly zaměřeny geodetickou ...