Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza bytového domu 

    Hanzlík, Petr
    Tématem diplomové práce je statická analýza bytového domu. Práce se zabývá posouzením původního řešení a navrhnutím varianty nové. Zaměřuje se na statické řešení monolitické železobetonové žebrové desky a věnuje se posouzení ...