Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a posouzení prvků vícepodlažního objektu 

    Hardubej, Martin
    Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných prvků u novostavby vícepodlažní administrativní budovy. Nosná konstrukce monolitického železobetonového skeletu je vymodelována programem SCIA Engineer a zatížena ...