Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb 

    Hartman, Jan
    V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných ...