Now showing items 1-1 of 1

  • Dům krátké cesty v Brně 

    Arab, Albara
    Předmětem diplomové práce je architektonická studie části polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Masna, Krenova, Zvonařka a nábřeţím řeky Svitavy. Cílem studie bylo navrhnout objekt, který by efektivně vyuţil ...