Now showing items 1-1 of 1

  • Renovace stokové sítě CIPP metodami 

    Holeš, Petr
    V první části práce je uvedena rešerše problematiky sanace stokových sítí metodami CIPP. Je znázorněno obecné rozdělení bezvýkopových metod a zatřídění metody CIPP mezi ně. Dále je uvedeno rozdělení metod v rámci CIPP dle ...