Now showing items 1-5 of 5

 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Nunvářová, Marie
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností nového využití území mezi jižní částí sídliště Kamechy a severní částí Žebětína. Území je rozděleno výrazným terénním zlomem a korytem potoka Vrbovec na severní a jižní část. ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Fučíková, Jana
  Záměrem diplomové práce je nové využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí. Řešené území se nachází v městské části Brno-Žebětín a spadá mezi areály brownfields města Brna. Cílem urbanistického návrhu bylo ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Subbotina, Liubov
  Práce se zabývá rozvojem oblasti Brno – Žebětín za účelem zvýšení atraktivnosti daného území a poskytnutí možnosti vyžití obyvatel města Brna a okolí. V práci je nastíněn stávající stav oblasti s jeho výhodami i nedostatky. ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Hozová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá řešením nového využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí v městské části Brno-Žebětín. Jedná se o rozlehlé území se značnými výškovými rozdíly, které se nachází v lokalitě s vysokým ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Kratochvíl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením nového využití bývalého zemědělského družstva a jeho okolí nacházejícím se mezi sídlištěm Kamechy a Žebětínem. Území je vymezeno ze severu sídlištěm Kamechy, ze západu sběrnou komunikací ...