Now showing items 1-1 of 1

  • Cyklistické stezky – Impulz pro rozvoj území 

    Hirňáková, Christine
    Cílem a předmětem je analýza cyklistických stezek z hlediska jejich kvalifikace po časové a technické stránce, tvorba SWOT analýzy, která hodnotí slabé a silné stránky, hrozby a příležitosti pro cyklistické stezky, průzkum ...