Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci 

    Komínek, Petr
    V předložené práci je řešena optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci. Pro aplikaci tématu byla vybrána budova školy areálu SOU a SOŠ Bosonohy. V práci je nejprve provedena analýza objektu, kde je popsán ...