Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tvorby cenové nabídky 

    Svoboda, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...