Now showing items 1-3 of 3

 • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

  Vrtal, Roman
  Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu existujícího objektu 

  Kopečková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků objektu bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném ...
 • Posouzení existující železobetonové konstrukce 

  Pospíšil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a posudkem aktuální statické únosnosti železobetonové provozní budovy ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora v Brně, která je před plánovanou rekonstrukcí. Výsledky výpočtů, ...