Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům 

  Hlaváček, Jiří
  Projekt řeší novostavbu bytového domu v katastrálním území města Chotěboř,kraj Vysočina.Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům se dvěma provozovnami(kadeřnictví,jazyková škola).Bytový dům má dva hlavní vstupy A a B které se ...
 • Novostavba bytového domu 

  Vaněček, František
  Navržený bytový dům se zpevněnými plochami chodníků, parkovacích míst a obslužných komunikací se nachází na parcele č. 723/213 a 723/184 (orná půda) při jihovýchodním okraji obce Horní Stropnice, jižně od příjezdové ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...
 • Polyfunkční dům v Českém Těšíně 

  Šimočko, Jan
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu v Českém Těšíně. Součástí domu je kavárna a šest bytů. Objekt je navržen třípodlažní, nepodsklepený, v mírně svažitém terénu. Obvodové zdivo je z keramických ...
 • Rekonstrukce objektu na penzion s restaurací 

  Halama, Stanislav
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace rekonstrukce objektu na penzion s restaurací na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Návrh objektu klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Holásek, Tomáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci sportovně relaxačního centra v Brně, městské části Bohunice. Objekt je složen z části pro sport, kde se nachází fitness, spinning, aerobic, zrcadlový a boxovací sál, a ve třetím ...
 • Vinařství 

  Holásek, Jakub
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci vinařství v Bořeticích u Hustopečí. Objekt je složen z funkčních částí vinárny, výrobny vína a rodinného domu investora. Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a je zasazen ve ...