Now showing items 1-1 of 1

  • Výstavní pavilon 

    Shánělová, Lenka
    Obsahem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který je tvořen sloupy, kopulí, lucernou a zavěšenou lávkou. Objekt bude sloužit k pořádání výstav přednášek organizovaných městem Trutnov. V práci ...