Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění stavebního díla v ČR a na Ukrajině 

    Shashko, Maryna
    Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a na Ukrajině. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek na Ukrajině. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...