Now showing items 1-1 of 1

  • Novostavba bytového domu 

    Vaněček, František
    Navržený bytový dům se zpevněnými plochami chodníků, parkovacích míst a obslužných komunikací se nachází na parcele č. 723/213 a 723/184 (orná půda) při jihovýchodním okraji obce Horní Stropnice, jižně od příjezdové ...