Now showing items 1-4 of 4

 • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

  Bitalová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá tiažovým a výškovým zameraním profilu v obci Tetčice, cez ktorú prechádza východný zlom Boskovickej brázdy. Etapové gravimetrické meranie má preukázať pôsobenie vysokej hladiny podzemnej vody na ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Měření svislých posunů kostela v Zábrdovicích 

  Bocková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá měřením výšek nové etapy sítě kostela v Brně Zábrdovicích. Měření metodou přesné nivelace probíhá dlouhodobě od roku 2002, za účelem zjištění svislých posunů. Zpracování obsahuje výpočet a vyrovnání ...
 • Určení přetvoření železničního svršku 

  Štrba, Peter
  Ako cieľ mojej práce je určenie posunov a deformácií osi železničnej koľaje na mostných objektoch v Zábřehu na Moravě a v Břeclavi. Jedná sa o mosty s veľkými dilatačnými dĺžkami, preto je treba sledovať pohyby koľají v ...