Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

    Březinová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...