Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce žst. Krahulov 

    Tumpach, Jan
    Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění ...