Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh protipovodňových opatření v povodí toku Březnice. 

    Zárubová, Kamila
    Tato diplomová práce se zabývá ochranou před povodněmi. Konkrétně pak návrhem soustavou malých vodních nádrží s retenčním účinkem (poldrů) a jejich vlivem na povodňové průtoky. Práce je rozdělena na dvě části, první část ...